Ημερήσιο αρχείο: 8 Οκτωβρίου, 2019

0

Ψυχοθεραπευτική “ιππο”-στήριξη, το άλογο ως ψυχοθεραπευτικό μέσο.

Τα άλογα είναι κομμάτι της ανθρώπινης ιστορίας και εξέλιξης. Σύντροφοι ζωής, εργάτες, αθλητές, συμπολεμιστές και...