Συνθετική Ψυχοθεραπεία

Facebook
Facebook
Instagram

Η σύνθεση στην επιστήμη της Ψυχολογίας αποτελεί μια σύγχρονη προσέγγιση που εστιάζει στην ολιστική θεραπεία συνδυάζοντας θεωρίες και τεχνικές από όλο το φάσμα της επιστήμης της Ψυχολογίας. Όλες οι σχολές ψυχοθεραπείας (Ψυχαναλυτική, Ανθρωπιστική, Ψυχοδυναμική, Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική, Συστημική, Γκεστάλτ, Υπαρξιακή) συμβάλλουν στην ανάπτυξη του συνθετικού μοντέλου θεραπείας.

  • Η Ψυχοθεραπεία αποτελεί μια απολύτως εχέμυθη διαδικασία διερεύνησης, επούλωσης και αλλαγής.
  • Βασίζεται στην αποδοχή και κατανόηση προς το θεραπευόμενο.
  • Βασίζεται στην ανάπτυξη και εξέλιξη της θεραπευτικής σχέσης.
  • Απαιτεί δέσμευση και σεβασμό στη θεραπευτική διαδικασία.

Πόσο διαρκεί η θεραπεία?

Το θεραπευτικό πλαίσιο