Ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά

Facebook
Facebook
Instagram

Θεραπευτικά και ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά από τριών ετών και πάνω που στοχεύουν στην αναχαίτηση μή λειτουργικών προτύπων συμπεριφοράς, στην ψυχοκινητική ανάπτυξη σε περιπτώσεις αναπτυξιακών δυσκολιών ή αναπηρίας, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην κοινωνικοποίηση και αύξηση της αυτοπεποίθησης.

  • Συνδυασμός σύγχρονων θεραπευτικών εξελίξεων στον τομέα της Νευροφυσιολογίας, της Νευροεπιστήμης, της Ψυχιατρικής και Ψυχολογίας και σύγχρονων εναλλακτικών θεραπευτικών προσεγγίσεων (εικαστική θεραπεία, παιγνιοθεραπεία, θεραπεία υποβοηθούμενη από ζώα, μουσικοθεραπεία κ.α.) με στόχο τη δημιουργία ενός θεραπευτικού μοντέλου για ατομικά και ομαδικά προγράμματα θεραπείας που ανταποκρίνεται σε όλες τις ανάγκες κάθε θεραπευμένου, κάθε ηλικίας.