Ο Οργανισμός Παγκόσμιας Υγείας επισημαίνει την εξάπλωση εξαρτήσεων χωρίς χημικές ουσίες. Μία από αυτές είναι και η εξάρτηση στη χρήση του Διαδικτύου. Σύγχρονες μελέτες παγκοσμίως δείχνουν πως η χρόνια κοινωνική απομόνωση σε συνδυασμό με την εξάρτηση στο Διαδίκτυο μπορεί να πυροδοτήσουν ψυχοπαθολογία. Το σύνδρομο «Χικικομόρι», το οποίο εμπεριέχει στα κριτήρια διάγνωσης του τον εθισμό στη χρήση του Διαδικτύου, αναφέρεται σε παιδιά και νέους που επέλεξαν να απορρίψουν οποιαδήποτε έπαφη με τον έξω κόσμο, και διέκοψαν όλες τις διαπροσωπικές σχέσεις, παρατείνοντας τον εγκλεισμό στο δωμάτιο τους έως και τα δεκαπέντε χρόνια. Το κοινωνικό αυτό φαινόμενο σύμφωνα με μελέτες εξαπλώνεται παγκοσμίως και έχει αρχίσει να αφορά άμεσα και τη χώρα μας, ειδικά μετά την ανακοίνωση της εισαγωγής 500 παιδιών στο νοσοκομείο με προβλήματα εθισμού στη Χρήση του Διαδικτύου. Παρότι το Χικικομόρι αποτελεί μια κοινωνική διαταραχή, αφορά όλους τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας αλλα και τους γονείς, δασκάλους και παιδαγωγούς, λόγω της συνοσηρότητας που έχει με κλινικές διαταραχές (διαταραχή άγχους, σχολική φοβία) και σχετίζεται άρρηκτα με το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού καθώς και την εξάρτηση από το Διαδίκτυο.

Το σεμινάριο εστιάζει στα κριτήρια διάγνωσης παθολογικής εξάρτησης στη χρήση του Διαδικτύου και πιθανής συνυπάρχουσας ψυχοπαθολογίας, με στοιχεία κοινωνικής φοβίας, στη γέννηση του φαινομένου μέσα στην οικογένεια, στους κοινωνικούς και περιβαλλοντολογικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην εκδήλωση του φαινομένου, στην πρόληψη καθώς και τη θεραπεία. Το σεμινάριο πραγματεύεται όλες τις θεραπευτικές προσεγγίσεις, νέες μορφές θεραπείας, το ρόλο της οικογένειας και του σχολείου, με παραδείγματα και βιωματικές ασκήσεις που θα εστιάσουν στην αντιμέτωπιση του φαινομένου που χαρακτηρίζεται από Εθισμό στη χρήση του Διαδικτύου και στοιχεία Κοινωνικής Απομόνωσης.  

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες και φοιτητές ψυχικής υγείας που θέλουν να ενημερωθούν για το φαινόμενο, τα διaγνωστικά κριτήρια και για τις μεθόδους θεραπείας του, καθώς και σε εκπαιδευτικούς και γονείς που θέλουν να μάθουν μεθόδους πρόληψης και παιδαγωγικές προτάσεις για την έγκαιρη αναγνωρισή και αντιμετώπιση περιπτώσεων εθισμού ή κοινωνικής απομόνωσης.

Θεματικές Ενότητες Σεμιναρίου:

Πρώτη ενότητα:Το «Χικικομόρι» ως κοινωνική διαταραχή: Διάγνωση και κριτήρια, αυτοεγκλεισμός, κοινωνική απομόνωση.

Δεύτερη ενότητα: «Χικικομόρι» στο Δυτικό κόσμο.

Τρίτη ενότητα: Κοινωνικοί, οικονομικοί, πολιτισμικοί και εκπαιδευτικοί παράγοντες που υποβοηθούν τη γέννηση του φαινομένου.

Τέταρτη ενότητα: Εθισμός στο Διαδίκτυο: Νέες μορφές εθισμού. Διάγνωση, κριτήρια και βιοχημικοί παράγοντες.

Πέμπτη ενότητα: Συνυπάρχουσες και πυροδοτούμενες ψυχικές διαταραχές.

Έκτη ενότητα: Ο ρόλος της οικογένειας στην γέννηση της διαταραχής.

Έβδομη ενότητα: Ψυχοδυναμική, Γνωσιακή-συμπεριφορική και Προσωποκεντρική προσέγγιση του φαινομένου.

Όγδοη ενότητα:Μορφές θεραπείας, νέες θεραπευτικές παρεμβάσεις – η σιωπή ως θεραπευτική προσέγγιση.

Ένατη ενότητα: Ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου στην πρόληψη και θεραπεία.

Εισηγητές:

Μητρούλη Μαρία, M.Sc. candidate Integrative Counselling and Psychotherapy, B.Sc. Psychology, Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή.

Υπεύθυνη υπηρεσιών του «Ψύνθεσις», Συνθετική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική, Υπηρεσίες Έρευνας και Ψυχοεκπαίδευσης. Συνιδρύτρια του κέντρου θεραπευτικής ιππασίας «Ιπποστήριξη» στη Θεσσαλονίκη, Προϋπηρεσία ως Ψυχολόγος στο Σύνδεσμο Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδος. Ειδίκευση στις αναπτυξιακές διαταραχές. Συμβουλευτική Γονέων. Μέλος του British Association for Counselling and Psychotherapy (BACP).

Λίλιαν Τυροπούλου, M.Sc. Cognitive Neuroscience, M.Sc. candidate Integrative Counselling and Psychotherapy, B.Sc. Psychology.

Προϋπηρεσία στην Έρευνα Γνωσιακής Νευροεπιστήμης, University College London (UCL). Μετάφραση και επιμέλεια Ερευνών. Διδασκαλία Φοιτητών στη Μεθοδολογία Έρευνας. Ατομική και Ομαδική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία. Μέλος του British Association for Counselling and Psychotherapy (BACP).

Μαργαρίτα Οικονομάκου, M.Sc. Psicologia Clinica e Dinamica, M.Sc. candidate Integrative Counselling and Psychotherapy, Β.Sc. Scienze e Tecniche Psicologiche.

Ατομική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία, Κλινική Διάγνωση και Εφαρμογή Ψυχομετρικών και Προβολικών Εργαλείων. Συμβουλευτική Γονέων, Αντιμετώπιση και Ψυχοεκπαίδευση για περιστατικά Ατυπικής Ανάπτυξης. Νευρολογικός Προγραμματισμός NLP. Μέλος του British Association for Counselling and Psychotherapy (BACP).