Ομάδες Ψυχοεκπαίδευσης

Facebook
Facebook
Instagram

Ομάδες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης ζωής, πραγματεύονται κοινούς προβληματισμούς και παρέχουν επιστημονική ψυχοεκπαίδευση σε θέματα διαπροσωπικών σχέσεων, ταυτότητας, αυτοπεποίθησης, αυτογνωσίας, υγείας, άγχους, γονεϊκού ρόλου και διαπαιδαγώγησης.


Ομάδες γονέων

Εβδομαδιαίες ομάδες που απευθύνονται σε γονείς. Η θεματολογία κάθε συνάντηαης διαμορφώνεται με βάση τις ανάγκες και τους προβληματισμούς των συμμετεχόντων.


Ομάδες παιδιών

Ομαδικές δραστηριότητες για παιδιά απο 3 ετών και άνω που στοχεύουν στην ανάπτυξη ψυχοκινητικών δεξιοτήτων, στην καλλιέργεια πνευματος ευγενούς άμιλας και συνεργασιμότητας, στην αύξηση της αυτοπεποίθησης, στη διαχείρηση θεμάτων συμπεριφοράς, και στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.


Ομάδες εφήβων

Ομάδες για νέους 13-17 ετών που πραγματεύονται προβληματισμούς της εφηβείας.

Ψυχοεκπαιδευση για τις αλλαγές που βιωνουν, βιωματικές ασκήσεις διαχείρισης συναισθήματος, συζήτηση προβληματισμών, οργάνωση κοινών δραστηριοτήτων.

Ψυχοθεραπευτικές ομάδες για θέματα εικόνας εαυτού και ταυτότητας και θέματα συμπεριφοράς.


Ομάδες ψυχοεκπαίδευσης

Εβδομαδιαίες συναντήσεις με καθορισμένη θεματολογία και επιστημονική παρουσίαση κάποιου θέματος και συζητηση.

Ομάδες Ψυχοθεραπείας

Εβδομαδιαίες Ψυχοθεραπευτικές Ομάδες.

Θέματα ταυτότητας, εικόνας εαυτού.

Θέματα σχέσεων.

Για να ενημερωθείτε για τις Ομάδες που οργανώνονται αυτή την περίοδο συμπληρώστε στη φόρμα ενδιαφέροντος ποιά ομάδα σας ενδιαφέρει.