Επανόρθωση Σχέσεων

Facebook
Facebook
Instagram

Κάθε σχέση είναι αλληλεπίδραση δυο ανθρώπων και η επικοινωνία μέσα στη σχέση καθορίζει την ποιότητα της σχέσης.

Η δική μας συμπεριφορά και ο τρόπος επικοινωνίας, όπως και ο τρόπος που ερμηνεύουμε τη συμπεριφορά του άλλου και η αντίδραση μας, καθορίζουν το πως βιώνουμε τη σχέση.

 Στις συνεδρίες στοχεύουμε στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων:

  • Καλλιεργούμε τη δεξιότητα να αναγνωρίζουμε την προσωπική μας ευθύνη στο πώς επικοινωνούμε τις ανάγκες μας.
  • Εξελίσσουμε την ικανότητα μας να εκφράζουμε και να επικοινωνούμε τις σκέψεις και τα συναισθήματα μας με ευθύτητα και ευγένεια.
  • Εξελίσσουμε την ικανότητα μας να αναγνωρίζουμε και να κατανοούμε τα συναισθήματα και τις σκέψεις του άλλου.
  • Αναπτύσσουμε γνωσιακές δεξιότητες που μας βοηθούν να αποφεύγουμε παρερμηνείες και παρεξηγήσεις που προκαλούν ρήξεις στις σχέσεις.