Ψύνθεσις

Συμβουλευτική & Ψυχοεκπαίδευση

Επανόρθωση Σχέσεων

Η δική μας συμπεριφορά και ο τρόπος επικοινωνίας, όπως και ο τρόπος που ερμηνεύουμε τη συμπεριφορά του άλλου και η αντίδραση μας, καθορίζουν το πως βιώνουμε τη σχέση.

 Στις συνεδρίες στοχεύουμε στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων:

Ψυχοεκπαιδευτικά Προγράμματα για Παιδιά

Θεραπευτικά και ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά από τριών ετών και πάνω που στοχεύουν στην αναχαίτιση μη λειτουργικών προτύπων συμπεριφοράς,

Θεραπευτικό & Εκπαιδευτικό παιχνίδι!

Το θεραπευτικό και ψυχοεκπαιδευτικό παιχνίδι βοηθά στην ομαλή ανάπτυξη γνωσιακών και κινητικών δεξιοτήτων, δίνοντας κίνητρο στα παιδιά να προσπαθήσουν και να εξελιχθούν. Συνηθισμένες δραστηριότητες όπως η ζωγραφική, το παιχνίδι με μπάλες, κρίκους, παζλ και τουβλάκια, η μουσική και το τραγούδι γίνονται εργαλεία θεραπείας, 

Συνθετική Ψυχοθεραπεία

Η σύνθεση στην επιστήμη της Ψυχολογίας αποτελεί μια σύγχρονη προσέγγιση που εστιάζει στην ολιστική θεραπεία συνδυάζοντας θεωρίες και τεχνικές από όλο το φάσμα της επιστήμης της Ψυχολογίας. Όλες οι σχολές ψυχοθεραπείας (Ψυχαναλυτική, Ανθρωπιστική, Ψυχοδυναμική

Ομάδες Ψυχοεκπαίδευσης

Ομάδες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης ζωής, διαπραγματεύονται κοινούς προβληματισμούς και παρέχουν επιστημονική ψυχοεκπαίδευση σε θέματα διαπροσωπικών σχέσεων, ταυτότητας, αυτοπεποίθησης, αυτογνωσίας